Указания за организиране и провеждане на общински (първи) кръг на олимпиадата по физика за учебната 2019/ 2020 година

18 декември 2019

Писмо за организиране и провеждане на олимпиадата по физика

Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по физика за учебната 2019/ 2020 г.