Указания за организиране на общински(първи) кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2019/ 2020 г.

18 декември 2019

Писмо за организиране на олимпиадата по астрономия за учебната 2019/ 2020 г.

Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по астрономия за учебната 2019/ 2020 г.