Задачи за общински (I) кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2019/ 2020 г.

11 декември 2019

Задачи за общински кръг на олимпиадата по астрономия за първа състезателна група (V – VI ) клас

Задачи за общински кръг на олимпиадата по астрономия за втора състезателна група (VII – VIII) клас

Задачи за общински кръг на олимпиадата по астрономия за трета състезателна група (IX – X) клас

Задачи за общински кръг на олимпиадата по астрономия за четвърта състезателна група (XI – XII) клас