Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2019/ 2020 год.

9 декември 2019

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2019/ 2020 год.