Обобщен анализ на входното ниво по човекът и природата за V клас

11 ноември 2016

Анализ на входното ниво по човекът и природата за V клас, учебна 2016/ 2017 г.

Общ брой ученици решавали тестовете – 10 270 от 175 училища, Среден резултат 5,01

  • Брой оценки Слаб 2 – 195
  • Брой оценки Среден 3 – 440
  • Брой оценки Добър 4 – 1078
  • Брой оценки Мн. добър 5 – 4129
  • Брой оценки Отличен 6 – 3916

Училища непредставили анализ входно ниво – 7 общински и 7 частни