Софийско градско състезание по химия и опазване на околната среда – 23.04.2016г.

5 април 2016

Резултат с изображение за факултет по химия и фармацияImageРезултат с изображение за нпмг

Указания за организиране и провеждане на Софийското градско състезание по химия и опазване на околната среда“Талантлив химик“ – 23.04.2016 г. 2016