Ден на отворените врати във факултета по химия и фармация на СУ – 26 и 27 април 2016 г.

4 април 2016

Предлагам на Вашето внимание програмата на деня на отворените врати във факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ на 26 и 27 април 2016 г.

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya/novini/dni_na_otvorenite_vrati_v_v_fakulteta_po_himiya_i_farmaciya