Примерни разпределения по човекът и природата

30 септември 2015

Примерно разпределение по човекът и природата за 5 клас – 85 ч. – не е актуално!

Примерно разпределение по човекът и природата за 6 клас – 85 ч.