Учебна 2015/ 2016 г. Ключови компетентности по природни науки

30 септември 2015

Протокол с резултатите и класирането от Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 14-15 ноември 2015, Ямбол

Условия за за участие в състезанието за ключови компетентности по природни науки

Регламент на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки за 2015/ 2016 г.