ДОИ за УС и учебни програми по човекът и природата

18 септември 2015

Учебна програма по човекът и природата за 3 клас /не е актуална от учебната 2018 – 2019 г./

Учебна програма по човекът и природата за 4 клас 

Учебна програма по човекът и природата 5 клас /не е актуална от учебната 2016 – 2017 г./

Учебна програма по човекът и природата за 6 клас /не е актуална от учебната 2017 – 2018 г./