Учебна 2014/ 2015 г. Задачи от олимпиадата по физика

15 септември 2015

Задачи от Общински кръг – януари 2015 г.

Задачи от Областен кръг – февруари 2015 г.

 Задачи от Национален кръг – гр. Враца 2015 г.