Успешна учебна година 2015/ 2016!

14 септември 2015

Уважаеми колеги,

Успешна учебна година 2015/ 2016!

На младите колеги, пожелания за бърза адаптация, много завладяващи емоции при работата с децата и нестихващ устрем за бъдещи успехи.

Вие сте бъдещето, в което се вглеждаме с вяра, бъдещето, което ще продължи пътя ни и ще работи неуморно за издигане просперитета на природните науки.

Ст. експерт по природни науки Петя Иванова