Провеждане на уебинари за учители по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика във връзка с предстоящо изследване PISA 2025

18 март 2024

Информация за организиране и провеждане на уебинарите за учителите по природни науки и география и икономика