Заповеди и правила за организиране на националните олимпиади и състезания за учебната 2023/2024 г.

20 септември 2023

Заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. за определяне на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023/2024 година

Правила за организиране и провеждане на олимпиадите и състезанията за учебната 2023/ 2024 г.