Организация и провеждане на националното състезание по химия „Тестови задачи за гимназиален етап“

22 март 2022

Информация за организиране и провеждане на националното състезание „Тестови задачи за гимназиален етап“