Регламент и програма на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2020 – 2021 г.

3 ноември 2020

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда. Програма на олимпиадата.