Регламент на националното състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти за учебната 2020/ 2021 г.

20 октомври 2020

Регламент на националното състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти за 2020/ 2021 г.