Протокол с класирането от Националния турнир на младите физици, 8 – 9 февруари 2020 г., Кюстендил

18 февруари 2020

 

Протокол с резултатите и класирането в националното състезание „Турнир на младите физици“