Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по биология и здравно образование за учебната 2019/ 2020 год.

19 декември 2019

Писмо на РУО за организиране и провеждане на олимпиадата по биология и здравно образование

Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по биология и здравно образование