Регламент за организиране и провеждане на националното състезание по химия и опаване на околната среда „Тестови задачи за гимназиален етап“

2 декември 2019

Реламент за организиране и провеждане на националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за гимназиален етап“ за учебната 2019/ 2020 год.