Регламент и програма на Есенното и пролетно състезание по физика за учебната 2019/ 2020 год.

8 октомври 2019

Регламент на Есенното и пролетно национално състезание по физика за учебната 2019/ 2020 год.

Програма на националното Есенно и Пролетно състезание по физика за учебната 2019/ 2020 год.