Указания за организирането и провеждането на общинския кръг на олимпиадата по астрономия – до 15.01.2019 г.

12 декември 2018

Указания за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия за учебната 2018 / 2019 г