Резултати и класиране от ХVІІ Национално състезание по природни науки и екология, 24-25 ноември 2018 г., Видин

27 ноември 2018

 

Протокол с резултатите и класирането от Националното състезание по природни науки и екология с представяне и защита на проекти, 24 – 25 ноември 2018 г. Видин