Регламент за организиране и провеждне на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2018/ 2019 г.

12 ноември 2018

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2018/ 2019 г.