Статистика на ДЗИ по природни науки, сесия май – юни 2018 г.

10 юли 2018

Статистика на ДЗИ по природни науки, сесия май – юни 2018 г.

Статистика на резултатите от ДЗИ по природни науки – учебна 2013/ 2014 г., 2014/ 2015 г., 2015/ 2016 г., 2016/ 2017 г., 2017/ 2018 г.