Задачи от първото Национално състезание по природни науки и география „Акад. Чакалов“, 09.06.2018 г.

13 юни 2018

Задачи модул „Талантлив биолог“ / Решения на задачите

Задачи модул „Талантлив химик“ / Решения на задачите

Задачи модул „Талантлив физик“ / Решения на задачите

Задачи за модул „Талантлив географ“ / Ключ с отговори / Критерии за оценяване