Актуализирана учебна програма по физика и астрономия за VII клас

29 септември 2023

Учебна програма по физика и астрономия за VII клас (Учебната програма е изменена и допълнена със Заповед № РД09-3582/ 22.12.2020 г. и започва да се прилага от учебната 2023/2024 година за учениците, които постъпват в VII клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите)


Актуализирана учебна програма по биология и здравно образование за VII клас, влиза в сила от учебната 2023/ 2024 г.

Учебна програма по биология и здравно образование (Учебната програма е изменена и допълнена със Заповед № РД09-3582/ 22.12.2020 г. и започва да се прилага от учебната 2023/2024 година за учениците, които постъпват в VII клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите)


Регламент и програми на Есенното национално състезание и Пролетното национално състезание по физика за учебната 2023 – 2024 г.

Регламент за организиране и провеждане на Еесенното национално състезание по физика, учебна 2023/ 2024 г.

Програма на Есенното национално състезание по физика за учебната 2023/ 2024г.

Регламент за организиране и провеждане на Пролетното национално състезание по физика, учебна 2023/2024г.

Програма на Пролетното национално състезание по физика, учебна 2023/ 2024 г.


УЧЕБНА 2023 – 2024 г.