Резултати и класиране от Националното състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти, Копривщица 20-22 ноември 2020 г.

Протокол с резултатите и класирането от Националното състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти, Копривщица

 

 

 


Заповед № РД09-3263/ 16.11.2020 г. на министъра на образованието за дистанционно провеждане на Националното състезание по природни науки – представяне и защита на проекти за учебната 202/2021 г.

Заповед № РД09 – 3263/ 16.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за изменение на заповед № РД 09-2134/ 28.08.2020 г.за организиране и провеждане на олимпиадите и националните състезания за учебната 2020/ 2021 г.


Заповед № РД09-2998/ 30.10.2020 г. за дистанционно провеждане на Есенно национално състезание за учебната 2020/ 2021 г.

Заповед № РД09-2998/ 30.10.2020 г. на министъра на образованието за изменения на заповед №РД09-2134/28.08.2020 г. за организиране и провеждане на олимпиадите и националните състезания


Указания за организиране и провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за 2020/2021 г.

Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата похимия и опазване на околната среда за учебната 2020/ 2021 г.


Указания за организиране и провеждане на олимпиадата по физика за 2020/ 2021 г.

Указания за подпомаганве организирането и провеждането на олимпиадата по физика за учебната 2020/ 2021 г.


Указания за организиране и провеждане на олимпиадата по биология за учебната 2020/ 2021 г.

Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по биология и здравно образование за учебната 2020/ 2021 г.


Организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия за учебната 2020/ 2021 г.

Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по астрономия за учебната 2020/ 2021 г.