Протокол с резултатите от Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“, 09-10.06.2018 г.

12 юни 2018

Протокол с резултатите от модул „Талантлив биолог“ /Класиране на първите три места

Протокол с резултатите от модул „Талантлив химик“ / Класиране на първите три места

Протокол с резултатите от модул „Талантлив физик“ / Класиране на първите три места

Протокол с резултатите от модул „Талантлив географ“ / Класиране на първите три места