Национални конкурси за 2018 год. за наградите за учителите по биология финансирани от Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“

9 март 2018

Обява на съюза на българските биолози за наградите на учителите за 2018 г., учредени и финансирани от Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“


Национален конкурс 2018 за наградите за учители по химия на Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“

Национален конкурс 2018 за наградите за учители по химия, учредени и финансирани от Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“