Изобретателски маратон 2018 „умни и полезни джаджи“

8 март 2018

Изх. № РУО1 – 5460/ 08.03.2018 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Физическият факултет на СУ с удоволствие кани всички желаещи да участват в Изобретателски маратон 2018 на тема „умни и полезни джаджи“. Това е един хардуерен хакатон, в който се стимулира изобретателския дух в учениците, студентите и докторантите, участващи в надпреварата да реализират идеите си за 48 часа. Състезанието е отворено за ученици от 9 до 12 клас, студенти и докторанти от български учебни заведения. Състезанието е отборно, като отборите предварително регистрират идеите си за проекти, необходимите части и материали и нужните инструменти/апаратура. Организаторите осигуряват безвъзмездно необходимите материали и ментор за всеки одобрен и допуснат до участие отбор.

Календар на провеждане:

  • Регистрация на идеите и отборите – 6 март – 4 април
  • Първа информационна среща във Физическия факултет – 14 март от 17:00 в аудитория А205
  • Втора информационна среща във Физическия факултет – 29 март от 17:00, аудитория А205
  • Публикуване на окончателен списък с допуснати до участие отбори – 15 април
  • Провеждане на маратона – 17-18 май
  • Публични защити на реализираните проекти, обявяване на класирането и награждаване на отличилите се – 19 май.

Маратонът се организира от физически факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на VMware България, Студентски съвет на СУ и фирма Роботев. За повече информация посетете сайта на Изобретателски маратон: https://izobretatelski-maraton.phys.uni-sofia.bg/

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


Задачи от областен кръг на олимпиада по астрономия, 24.02.2018 г.

Задачи за състезателна група V – VІ клас / Решения на задачите за състезателна група V – VІ клас

Задачи за състезателна група VІІ – VІІІ кл. / Решения на задачите от състезателна група VІІ – VІІІ кл.

Задачи за състезателна група ІХ – Х клас / Решения на задачите от състезателна група ІХ – Х клас

Задачи за състезателна група ХІ – ХІІ клас / Решения на задачите от състезателна група ХІ – ХІІ клас