Конкурс „Най-добър доклад за студенти и ученици – Ядрена техника и Ядрена енергетика“ – Технически университет София

6 март 2018

Изисквания за участие в конкурса Най-добър доклад за студенти и ученици – Ядрена техника и Ядрена енергетика“ организиран от Технически университет – София


Резултати от областен кръг на олимпиада по химия проведен на 11.02.2018 г. в град София. Класирани за национален кръг – 17.03 – 18.03.2018 г. Варна

Протокол от Националната комисия с резултатите и класираните за Национален кръг ученици от олимпиадата по химия и опазване на околната среда след арбитраж

Протокол с резултатите на всички участници предложени за участие в Националния кръг на олимпиадата по химия – допуснати и недопуснати

Резултати и класиране на участниците в областния кръг на олимпиадата по ХООС проверени и оценени от областна комисия