Протокол с резултати от ХVІ-тото Национално състезание по природни науки и екология, ноември 2017 г.

28 ноември 2017

Протокол с резултатите и класирането от ХVІ-тото Национално състезание по природни науки – представяне и защита на проекти, 25.11 – 26. 11.2017 г., Кюстендил