Нови учебни програми и изисквания за резултатите от обучението по БЗО

21 юли 2017

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Учебна програма по биология и здравно образование за Х клас  (72 часа) – влиза в сила от учебната 2019/ 2020 г.

Учебна програма по биология и здравно образование за 9 клас (90 часа)влиза в сила от уч. 2018/ 2019 г., за ученици, които се обучават по рамкови учебни планове за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език 

Учебна програма по биология и здравно образование за 9 клас (36 часа)влиза в сила от уч. 2018/ 2019 г.

Учебна програма по биология и здравно образование за VІІІ клас (54 час)- влиза в сила от уч. 2017/ 2018 год.

Учебна програма по биология и здравно образование за VІІ клас (72 часа)- влиза в сила от уч. 2018/ 2019 год.