Тренинг – семинар „Умения за решаване на изследователски задачи“, 2 – 4 декември 2016 г. София

29 ноември 2016

ТРЕНИНГ – СЕМИНАР Умения за решаване на изследователски задачи

За учители по ФИЗИКА и ПРИРОДНИ НАУКИ

Уважаеми колеги,

От името на Сдружението на ръководители на олимпийски отбори по природни науки и на Центъра за обучение на БАН, имаме удоволствието да ви поканим на тридневен тренинг-семинар, който ще се проведе от 15:30 часа на 2.ХІІ. (петък) до 12:30 часа на 4.ХІІ.2016 г. (неделя) в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, гр. София, бул. „Драган Цанков“ 21А. Семинарът има за цел да Ви запознае с изследователските задачи, така и с особеностите на задачите, давани на Националния и Международния турнири на младите физици (вж. www.iypt-bg.org и www.iypt.org) и на Международния турнир на младите естествоизпитатели, в който участват ученици под 17-годишна възраст  (вж. www.iynt.org).

Националното състезание „Турнир на младите физици“ присъства в календара на МОН и, според изготвения график, предстои да се проведе на 3–5 февруари 2017 г. в София.

Цел на семинара е и да се окуражат учителите да използват възможностите на изследователските задачи, както за класно-урочно обучение, така и за извънкласна работа с ученици, с интереси в областта на природните науки. Ще бъдат представени примери за добри практики в тази област, позволяващи непосредствено прилагане от учителите.

Семинарът дава насоки за работа с отбори, желаещи да участват в Турнира на младите физици или в Турнира на младите естествоизпитатели, като се разглеждат възможните трудности и опит от успешните отбори. Ще бъдат анализирани и обсъждани видеозаписи на реални битки от предишни Турнири.

Контактът с лекторите по време на курса е неформален и в подкрепа на всеки участник, с цел установяване на професионално взаимодействие. (Болшинството от лекторите са с над 10-годишна ангажираност в Турнирите, но също и действащи учени: неформалната среща позволява осъвременяване на информацията по различни научни направления и дава възможности за обсъждане на иновативни подходи.)

Такса за участие не се изисква. Настаняването и храната ще са в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади. Цената за 1 нощувка е 19 лв/човек, а за 1 пълен леглохраноден – 36,88 лв/човек. Пътните, нощувките и храната са за сметка на участниците. Фактурите се издават поименно или на името на институцията, която поема разходите за обучението.

На участниците в тренинг-семинара ще бъдат издадени сертификати от Центъра за обучение на БАН по проект ТТТ нет: Teamwork, Training and Technology Network Project Number: 540029-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CNW Grant Agreement: 2013 – 4350 / 001 – 001 Sub-programme or KA: Comenius Multilateral Network

Заявки за участие се подават на следния адрес:  A.Kyuldjiev@gmail.com .

Програма на третия тренинг – семинар, 2 – 4 декември, 2016 г., София

Заявка за участие в третия трениг – семинар, 2 – 4 декември 2016 г., София