Природни науки и екология – представяне и защита на проекти – учебна 2016/ 2017 год.

29 септември 2016

Указания за организиране и провеждане на Националното състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти, 14-16.10.2016 г., Сопот

Регламент на Националното състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти за учебната 2016/ 2017 г.


ХV-то Национално състезание по природни науки – защита на проекти 14-16.10.2016 г., Сопот

Указания за организиране и провеждане на Националното състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти, 14-16.10.2016 г., Сопот

Програма на ХV национално състезание

Формуляр „Данни за проектите“

Информация за настаняване

Заявка за културна програма