Изисквания за резултатите от обучението по учебния предмет човекът и природата

26 август 2016

Изисквания за резултатите от обучението по учебния предмет човекът и природата – начален и прогимназиялен етап – въвеждат се постепенно, от учебната 2016-2017 г. – начало – новата учебна програма по човекът и природата за 5 клас.