Лятно училище „Физика за и със смартфон“ 11 – 15 юли 2016 г. ФзФ на СУ


Учебна 2015/ 2016 г. ХVІ конкурс за изработване на уреди за кабинета по физика, 04.06.2016 г.

Capture

Пълна информация за участниците и наградените проекти на XVI ученически конкурс ”Уреди за кабинета по физика”, проведен на 04.06.2016 г. ФзФ на СУ

Указания за организиране и провеждане на традиционния конкурс „Уреди за кабинета по физика“, 04.06.2016 г. , Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“


Лятно училище за учители „Фотоника 2015“, 13.07 – 16.07.2015 г., ФзФ на СУ

13 юли 2016

Лятна школа по нанотехнологии 07-11.07.2014 год. ФзФ на СУ

Лекции

Уводна лекция – доц. дфн Цветан Велинов – катедра по физика на твърдото тяло и микроелектроника ФзФ на СУ

Capture

Упражнения


Наука на сцената, 28 – 30 октомври, 2016 г. Севлиево

5 юли 2016

Скъпи колеги,

Отворена е официалната страница на фестивала „Наука на сцената-6“, 2016: http://sos6.free.bg/index.html

Отворена е и FB-страница за събитието: https://www.facebook.com/events/995303163917446/?active_tab=posts

П. Иванова – старши експерт по природни науки