Учебна 2017/ 2018 год. Регламент за организиране и провеждана на НС по химия „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“

20 ноември 2017

Регламент за организиране и провеждане на националното състезание по химия „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ за учебната 2017 – 2018 г.


Резултати и класиране от Националното състезание по химия и опазване на околната среда, 21-22 април 2017 г., Ловеч

26 април 2017

Отборно класиране от Националното състезание по ХООС, 21-22.04.2017 г., Ловеч

Индивидуално класиране от Националното състезание по ХООС, 21-22.04.2017 г.,Ловеч


Организация на националното състезание по химия „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“, 21-23.04.2017 г., Ловеч

29 март 2017

Указания за организиране и провеждане на националното състезатие по ХООС „Тестови задачи за гимназиален етап“, 21-23 април, Ловеч

Протокол с резултатите от подборния кръг на националното състезание по ХООС „Тестови задачи в гимназиален етап“ в София. Допуснати ученици до участие.


Организиране и провеждане на подборния кръг за националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ на 24.03.2017 год.

13 март 2017

 Указания за организиране и провеждане на подборния кръг за националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ на 24.03.2017 год. от 14:00 часа


Учебна 2016/ 2017 г. Национално състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“

28 октомври 2016

Регламент за организиране и провеждане на националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап през учебната 2016/ 2017 г.


Учебна 2015/ 2016 г. Задачи за подборния кръг за националното състезание по ХООС

25 март 2016

Задачи за подборния кръг за националното състезание по ХООС, 25.03.2016 г / Бланка за отговори  / Указания и критерии за оценяване на задачите от подборния кръг


Учебна 2015/ 2016 г. Протоколи от националното състезание по ХООС

Протокол с резултатите и класирането от ХVІІІ Национално състезание по химия и опазване на околната среда, 16-17 април 2016 г., Хисаря

Резултати и класиране от подборния кръг на националното състезание по химия, 25.03.2016 г.


Учебна 2015/ 2016 г. Регламент и указания

4 февруари 2016

Указания за организиране и провеждане на националното състезание по ХООС „Тестови задачи за учениците в гимназиален етап“,15-17 април 2016 г., Хисаря

Указания за организиране и провеждане на подборния кръг за националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ на 25.03.2016 г. от 14:00 часа

Регламент за организиране и провеждане на националното състезание по ХООС за учебната 2015/ 2016 г.


Задачи за подборния кръг на националното състезание по химия от предишни години

1 февруари 2016

Задачи за подборен кръг за Национално състезание по химия 2014 г. / Указания и примерни решения на задачите

Задачи за подборен кръг за Национално състезание по химия 2015 г. / Указания и примерни решения на задачите


Учебна 2014/ 2015 г. Национално състезание по ХООС

6 септември 2015

 

Протокол с резултатите и класирането от Националното състезание по химия 2015 г. Русе

Писмо за Националното състезание по ХООС 18-19.04.2015 г. гра Русе

Протокол с резултатие и класирането от подборния кръг на Националното състезание по химия

Писмо за подборния кръгна Националното състезание по ХООС 2014/ 2015 г.

Регламент на Националното състезание по ХООС 2014/ 2015 г.