Софийско градско състезание по химия и опазване на околната среда „Талантлив химик“, 29.04.2017 год.

18 април 2017

ImageРезултат с изображение за нпмг

Указания за организиране и провеждане на градското състезание по химия и опазване на околната среда „Млад химик“, 29.04.2017 год.


Учебна 2015/ 2016 г. Статистика и протоколи от Софийско градско състезание „Талнтлив химик“

3 август 2016

Статистика и протоколи от Софийското градско състезание „Талантлив химик“, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016


Учебна 2015/ 2016 г.

4 април 2016

Резултати и класиране от градското състезание по химия „Талантлив химик“, проведено на 23.04.2016 г. в ФХФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Указания за организиране и провеждане на Софийското градско състезание по химия и опазване на околната среда „Талантлив химик“ – 23.04.2016 г. 2016

Регламент на Софийското градско състезание „Талантлив химик“ за 2015/2016 г.