Примерни годишни каландарни разпределения по ФА

6 септември 2015

Разпределение ФА за 7 клас – вариант 2 ч. І срок, 1 ч ІІ срок – 51 ч.

Разпределение по ФА за 7 клас – вариант  1 ч. I срок, 2ч. II срок – 51 ч.

Разпределение по ФА за 8 клас за професионални гимназии – 54 ч.

Разпределение по ФА за 9 клас – ЗП, за СОУ и гимназии с прием след 7 клас

Разпределение по ФА  за 9 клас – ЗП, за професионални гимназии и СОУ с прием след 8 клас

Разпределение по ФА за 10 клас – ЗП, за СОУ и гимназии с прием след 7 клас

Разпределение по ФА за 10 клас – ЗП,  за професионални гимназии – 36 ч.

Разпределение по ФА за 11 клас – ЗП, за СОУ и гимназии с прием след 7 клас – I вариант

Разпределение по ФА за 11 клас – ЗП, за СОУ и гимназии с прием след 7 клас – II вариант

Разпределение по ФА за 11 клас – ЗП, за СОУ и гимназии с прием след 8 клас – 36ч.

Разпределение по ФА за 12 клас – ЗП, за СОУ и гимназии с прием след VІІ клас – 31 ч.