Учебна 2020/ 2021 год. Примерно разпределение по биология и здравно образование – профилирано обучение – Модул 1

16 октомври 2020

ПРИМЕРНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ В 11. КЛАС (ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА) МОДУЛ 1. КЛЕТКАТА – ЕЛЕМЕНТАРНА БИОЛОГИЧНА СИСТЕМА ПО УЧЕБНИКА НА ИЗДАТЕЛСТВО „КЛЕТ“


Учебна 2016/ 2017 г. Примерни разпределения и програми по биология и здравно образование за 7 клас във връзка с писмо № 9105-242/ 05.08.2016 г. на МОН за компенсиране на учебеното съдържание по предмета БЗО.

2 септември 2016

Примерно разпределение по биология и здравно образование за 7 клас за 68 часа годишен хорариум – /не е актуално от учебната 2018/ 2019 година/

Примерна програма по биология и здравно образование за СИП или ЗИП за 7 клас – 11 часа годишен хорариум /не е актуално от учебната 2018/ 2019 година/


Примерни разпределения по БЗО

23 септември 2015

Примерно разпределение за 7 клас – 68 ч. Вариант 1!

Примерно разпределение за 7 клас – 68 ч. Вариант 2!

Примерно разпределение за 10 клас за професионални гимназии с прием след 7 и след 8 клас – 36 ч.

Примерно разпределение за 10 клас, ЗП, за паралелки на СОУ и гимназии с прием след 8 клас – 72 ч.

Примерно разпределение за 11 клас, ЗП, за паралелки на СОУ и гимназии с прием след 7 клас – 72 ч.