Полезни връзки

2 април 2015

Сайт на Съюза на физиците в България:  www.phys.uni-sofia.bg/~upb

Сайт на Пловдивски клон на Съюза на физиците в България:  upb.physics.uni-plovdiv.bg

Сайт на българските учители:  www.teacher.bg

Сайт за природни науки http://www.prirodninauki.bg/

Софийски клон на Съюза  на физиците в България

Национален политехнически музей

Национален природонаучен музей

Национален музей „Земята и хората“

Национална астрономическа обсерватория Рожен

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – Биологически факултет

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – Факултет по химия и фармация

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – Физически факултет

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – Медицински факултет

Медицински университет – София