Списък на учебниците по човекът и природата в V клас, които ще се използват през учебната 2017/ 2018 г.

25 септември 2017

Актуални!

Списък на учебниците по човекът и природата в V клас /по нови учебни програми/, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г.

1. Човекът и природата, ЗП/печатно издание с електронен вариант/М. Шишиньова и колектив 2017 ИК „Анубис”
2. Човекът и природата, ЗП/печатно издание с електронен вариант/М. Максимов и коллектив 2017 „Булвест 2000”
3. Човекът и природата, ЗП /печатно издание/ М. Градинарова и колектив 2017 СД „Педагог 6” –
4. Човекът и природата, ЗП/печатно издание с ел. вариант/М. Кабасанова и колектив 2017 „Просвета АзБуки“
5. Човекът и природата, ЗП/печатно издание с електронен вариант/В. Иванов и колектив 2017 „Просвета Плюс“
6. Човекът и природата, ЗП/печатно издание с електронен вариант/М. Гайдарова и колектив 2017 „Просвета-Софи


Списък на учебниците за VІ клас, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 год. Актуални

Актуални!

Списък на учебниците за VІ клас по човекът и природата /по нови учебни програми/, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД09-3681/18.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г., допълнена със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г.

  1. Човекът и природата за VІкл/печатно издание с ел. вариант/М. Шишиньова и колектив, ИК „Анубис”
  2. Човекът и природата за VІкл/печатно издание с ел. вариант/ М. Максимов и колектив, „Булвест 2000”
  3. Човекът и природата за VІ кл/печатно издание с ел. вариант/ М. Градинарова и колектив, СД „Педагог 6”
  4. Човекът и природата за VІ кл/печатно издание с ел. вариант/М. Кабасанова и колектив,„Просвета АзБуки”
  5. Човекът и природата за VІ кл/печатно издание с ел. вариант/В. Иванов и колектив, „Просвета Плюс”
  6. Човекът и природата за VІ кл/печатно издание с ел. вариант/М. Гайдарова и колектив „Просвета-София”

Списък на одобрените учебници по човекът и природата за учебната 2015/ 2016 – заповед № РД 09-111/ 26.01.2015 г.

30 септември 2015

V клас – стари учебни програми
1. Човекът и природата, ЗП, М. Кабасанова и колектив, 2011 – 2015, „Просвета-София” АД
2. Човекът и природата, ЗП ,М. Максимов и колектив, 2011 – 2015, „Булвест 2000” ООД
3. Човекът и природата, ЗП ,М. Шишиньова и колектив, 2011 – 2015, ИК „Анубис” ООД

VІ клас – стари учебни програми
1. Човекът и природата, ЗП, М. Кабасанова и колектив, 2011 – 2015, „Просвета-София” АД
2. Човекът и природата, ЗП, М. Максимов и колектив, 2011 – 2015, „Булвест 2000” ООД
3. Човекът и природата, ЗП ,М. Шишиньова и колектив, 2011 – 2015, ИК „Анубис” ООД