Изисквания за резултатите от обучението по учебния предмет човекът и природата

26 август 2016

Изисквания за резултатите от обучението по учебния предмет човекът и природата – начален и прогимназиялен етап – въвеждат се постепенно, от учебната 2016-2017 г. – начало – новата учебна програма по човекът и природата за 5 клас.


Нови учебни програми

24 август 2016

Учебна по човекът и природата за IV клас (85 часа)/въвежда се от учебната 2019/ 2020 год./

Учебна програма по човекът и природата за ІІІ клас (85 часа)/въвежда се от учебната 2018/ 2019 г./

Учебна програма по човекът и природата за V клас (68 часа) /въвежда се от учебната 2016/ 2017 г./

Учебна програма по човекът и природата за VI клас (32 часа)/въвежда се от учебната 2017/ 2018 г./


ДОИ за УС и учебни програми по човекът и природата

18 септември 2015

Учебна програма по човекът и природата за 3 клас /не е актуална от учебната 2018 – 2019 г./

Учебна програма по човекът и природата за 4 клас 

Учебна програма по човекът и природата 5 клас /не е актуална от учебната 2016 – 2017 г./

Учебна програма по човекът и природата за 6 клас /не е актуална от учебната 2017 – 2018 г./