Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год.

17 февруари 2017

Разпределение на участниците от първа състезателна група, на областния кръг на олимпиадата по физика, във втора АЕГ „Томас Джеферсън“ на 19.02.2017 год.

Разпределение на участниците от втора, трета и четвърта възрастови групи, на областния кръг на олимпиадата по физика, в СГСАГ „Христо Ботев“ на 19.02.2017 год.

Уважаеми ученици, участници в областния кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год.!  Моля носете със себе си документ за самоличност – ученическа карта, лична карта или бележник.

Старши експерт по природни науки: Петя Иванова

 


Конкурс за изработване на демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по физика

2 април 2015

2.04.2015 г.

Софийският клон на Съюза на физиците в България обявява поредният ученически конкурс за изработване на:

  • Демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по физика:
  • за ученици в прогимназиален етап / V – VІІІ клас/
  • за ученици в гимназиален етап / ІХ – ХІІ клас/
  • Компютърни програми, които могат да се използват в обучението по физика:
  • за ученици в прогимназиален етап / V – VІІІ клас/
  • за ученици в гимназиален етап / ІХ – ХІІ клас/
  • Компютъризиран експеримент за естествени науки и техника:
  • само за ученици в гимназиален етап / ІХ – ХІІ клас/

Дата и място на провеждане на конкурса: 6 юни 2015 г. (събота), 9 часа, Физически факултет на Софийски университет, бул. “Джеймс Баучър № 5.

Приложение:
Условия за участие и програма на конкурса.

––––––––––––––-

Информацията е публикувана в сайта на РИО София-град, раздел „Олимпиади и конкурси“ на  1.12.2014 г.