Организация на 46-тата Национална конференция на обучението по физика, 13-15 април, Плевен

14 декември 2017

Първо съобщение за 46-та Национална конференция на обучението по физика на тема „Европейски измерения на българското образование по физика“, 13-15 април 2018 г., Плевен