Конкурс за есета за ученици и студенти на тема „ВЕЛИКИТЕ ФИЗИЦИ НА ЕВРОПА“

14 декември 2017

Обява за конкурса за есета за ученици и студенти на тема „Великите физици на Европа“ на Управителния съвет на Съюза на Физиците в България.

Краен срок за изпращане на есестата – 28.02.2018 г.