Резултати от Х-тото национално състезание за ключови компетентности по природни науки

12 декември 2017

 

Протокол за резултатите на учениците участвали в Х-тото национално състезание за ключови компетентности по природни науки, 01 – 03.12.2017 г., Плевен