Указания за организиране и провеждане на общинските /І/ кръгове на олимпиадите по природни науки

21 ноември 2016

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по астрономия – учебна 2016/ 2017

Задачи за І /общински/ кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2016/ 2017 г.

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по биология – учебна 2016/ 2017 год.

Указания за организиране и провеждане на І /общинки/ кръг на олимпиадата по физика за учебната 2016/ 2017 год.

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по химия за учебната 2016/ 2017 год.